Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Hotel Prom*** , LOPAG s.r.o. – Hotel Prom,
Pietteho nám. 27
Svoboda nad Úpou 542 24
IČ:26136929 / DIČ:CZ26136929
Naše webová adresa je: https://www.hotelprom.eu

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Tyto webové stránky a shromažďované data nejsou sdíleny a předávány třetím osobám.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Kontaktní údaje

Naše kontaktní údaje jsou. info@hotelprom.eu

Hotel PROM * * * , Pietteho nám 27, Svoboda nad Úpou, PSČ: 542 24

Telefon +420 499 871 179
Telefon +420 499 871 180
Telefon +420 777 871 180


Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Všechny data jsou uchovávány dle platných legislativ.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Kupující při uzavření rezervační smlouvy nebo žadatel dobrovolně a svobodně dávají nebo dali souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu pod body Základní informace a Další informace těchto zásad ochrany osobních údajů

Základní informace

 1. Správce: Společnost LOPAG s.r.o., IČO 26136929 , se sídlem PIetteho náměstí 27, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24 (dále jen „prodávající“)Kontaktní osobou na straně prodávajícího je JUDr. Miroslav Procházka
 2. Kde souhlas o ochraně osobních údajů platí: souhlas o ochraně osobních údajů se vztahuje na využívání internetových stránek prodávajícího www.hotelprom.eu, souvisejících subdomén, které se pod stránkami nacházejí, a na další uvedené oblasti a kanály, jejichž prostřednictvím může prodávající od kupujícího nebo žadatele údaje sbírat.
 3. Způsob sběru dat:
  • prostřednictvím internetových stránek prodávajícího a kanálů uvedených v bodě 2)
  • Při návštěvě či užívání internetových stránek prodávajícího se automaticky shromažďují osobní údaje prostřednictvím cookies, a to z důvodů optimalizace stránek prodávajícího pro potřeby kupujícího, žadatele nebo osob, které navštívily internetové stránky prodávajícího (dále jen „návštěvník“). Internetové stránky například umožňují automatickou úpravu velikosti zobrazení dle zařízení, které při jejich prohlížení používají kupující, žadatelé nebo návštěvníci. Získaná data rovněž slouží pro zefektivnění analýz internetových stránek prodávajícího. Bližší informace o cookies jsou k dispozici v sídle společnosti v sekci Směrnice o Cookies.
  • Data získává prodávající také v případě korespondence se společností Lopag s.r.o. To znamená například v případech, kdy kupující, žadatelé nebo návštěvníci zadají údaje do internetového formuláře nebo datových polí na internetových stránkách prodávajícího, například v případě poptávky či požadování dostupných produktů a služeb.
  • Údaje prodávající získává rovněž v případě dotazů na další informace o akcích či událostech, resp. jiných záležitostech, jako jsou například zasílání katalogů a nabídek.
  • Podobně tomu je i v případě účasti na soutěžích organizovaných prodejcem apod.
  • Údaje se shromažďují také při přihlášení do individualizovaných částí internetových stránek prodejce nebo při používání internetových stránek prodejce pro komunikaci.
  • Údaje získá prodejce i tehdy, pokud se s prodejcem (prostřednictvím kontaktních dat uvedených na internetových stránkách) spojí kupující, žadatel nebo návštěvník nebo zašle zprávu.
  • Prodejce umísťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů prodejce. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.
 4. Rozsah zpracování: Kupující nebo žadatel dávají souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: akademický titul, jméno, příjmení, název obchodní firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa sídla nebo místa podnikání, bankovní spojení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, fakturační adresa, dodací adresa, položky z objednávky, data registrace, data objednávky, data expedice, data přihlášení, identifikační údaje zástupce kupujícího nebo kontaktní osoby, kterou kupující určí, identifikační údaje prohlížení obsahu nebo reklamy, IP adresa a vyhledávání. Pro úvěrové smlouvy a z jiných zákonných důvodů také i rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození). Všechny uvedené údaje dále jen jako „osobní údaje
 5. Účel zpracování:
  • plnění Smlouvy vzniklé na základě závazné objednávky mezi oběma stranami
  • ochrana majetku prodávajícího
  • má-li žadatel zájem o zasílání novinek e-mailem (zaškrtl-li u svých identifikačních údajů možnost „ANO“), k marketingovým a obchodním aktivitám prodávajícího, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb prodávajícího.
  • optimalizace internetových stránek prodávajícího pro potřeby kupujícího, žadatele nebo návštěvníků
 6. Forma zpracování: Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Příjemce osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě.
 8. Zpracovatelé osobních údajů: Seznam zpracovatelů je dostupný na internetových stránkách prodávajícího dostupných na adrese www.hotelprom.eu v sekci Informace o zpracování osobních údajů.
 9. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: Prodávající nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.
 10. Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Další informace

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje prodávající zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 2. Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li, nebo odvolá-li kupující nebo žadatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb a rozsahu ze strany prodávajícího.
 3. Práva kupujícího nebo žadatele jakožto subjektu údajů:

kupující nebo žadatel má právo:

 1. na přístup k osobním údajům,
 2. na opravu osobních údajů,
 3. na výmaz osobních údajů,
 4. na omezení zpracování,
 5. vznést námitku proti zpracování,
 6. na přenositelnost údajů,
 7. podat stížnost u dozorového úřadu,
 8. na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
 9. být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

Práva uvedená pod písm. III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. může zákazník uplatnit od 25. 5. 2018

Kupující nebo žadatel je srozuměn se skutečností, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů má právo kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení s označením „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“ na e-mailovou adresu info@hotelprom.eu nebo písemně doporučeně na adresu prodejce Hotel Prom, Pietteho náměstí 27, Svoboda nad Úpou 542 24. V případě odvolání souhlasu však bude prodávající nadále zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných zákonných titulů, než je tento souhlas.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně jednotlivých práv zákazníků jakožto subjektu údajů, jsou dostupné na adrese www.hotelprom.eu v sekci Informace o zpracování osobních údajů nebo v sídle společnosti

Platnost podmínek je aktualizováno k 1.1.2019